×

Registrace

Informace o vás

Přihlašovací údaje

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Co se stane s dary, které nám posíláte?

Použijeme je výhradně a v plné výši na to, na co jsou určeny. Certifikáty pravidelně obměňujeme tak, abychom mohli vaše peníze použít co nejúčelněji a přesně tam, kde jsou nejvíc potřeba. Před zimou tedy třeba na teplé prádlo, začátkem školního roku na příspěvky na kroužky pro děti, které u nás pobývají společně se svými rodiči v léčbě. 

Máme transparentní hospodaření, jehož výsledky můžete pravidelně kontrolovat ve výročních zprávách

V souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. provozujeme veřejnou sbírku registrovanou u Magistrátu hlavního města Prahy pod číslem jednacím MHMP 1841051/2015 na podporu hlavních programů SANANIM z.ú. - Terénních programů, Kontaktního centra, Adiktologické ambulance, Denního stacionáře, Centra komplexní péče o dítě a rodinu, Specializovaných ambulantních služeb CADAS, Poradny pro rodiče, Terapeutické komunity Karlov, Terapeutické komunity Němčice-Heřmaň, Doléčovacího centra s chráněnými byty, Centra pro osoby v konfliktu se zákonem, Pracovní a sociální agentury, Drogového informačního centra a Vzdelávacích programů.

Zakoupením certifikátu přispíváte do této veřejné sbírky. 

 

Několik údajů pro představu o tom, co přesně děláme

 • Počet lidí, kterým ročně pomůžeme

  Ročně projde našimi zařízeními téměř 11 000 klientů. Úspěšnost léčby v našich terapeutických střediscích dosahuje dlouhodobě 60 - 70 %.
  Každoročně se speciálních programů pro maminky s dětmi účastní kolem 130 matek, 75 % z nich absolvuje léčbu úspěšně. Úspěšná léčba znamená, že se vracejí do normálního života a k plnění své mateřské role. 
 • Programy pro matky s dětmi

  Těhotenství a mateřství je pro ženy závislé na drogách silnou motivací k léčbě. Máme několik speciálních programů, v nichž závislým matkám pomáháme tak, aby naděje na úspěšný návrat do normálního života byla co největší. Vytváříme pro ně chráněné prostředí, které jim umožňuje se o své děti starat co nejlépe. Jedná se hlavně o Terapeutickou komunitu Karlov, která je jediným zařízením v ČR, ve kterém mohou matky pobývat i se svými dětmi, dále o Doléčovací centrum s chráněnými byty a Denní stacionář, jediné středisko ambulantní, plně abstinenční léčby, do kterého matky denně docházejí a po osmi hodinách se můžou podobně jako z práce vrátit domů a normálně pečovat o své děti. Máme mnohaletou zkušenost s tím, že matky, které mohou mít po dobu léčby své děti u sebe, mají 75% šanci na úspěch. 
 • Poradna pro rodiče

  Je určena rodičům a dalším blízkým osobám uživatelů drog, kteří jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi. Není přitom důležité, zda osoba užívající drogy nebo s nimi experimentující je rovněž ke spolupráci ochotná.  Pomáháme jim zvládat zátěžové situace vyplývající z této skutečnosti a učíme je, jak ochránit sebe, případně zbývající členy rodiny před negativními důsledky chování uživatele drog. Poradna slouží i těm, kteří u svých blízkých užívání návykových látek dosud neodhalili, ale vzniku tohoto problému se obávají.

 • Terénní programy a Kontaktní centrum

  V našich terénních programech a Kontaktním centru jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog. Denně vyměníme 4500 stříkaček, což znamená, že se použité jehly nikde nepovalují, ale bezpečně likvidují. Testujeme na infekční choroby, abychom zabránili jejich šíření. Ošetřujeme klienty, abychom snímalí zátěž z běžných zdravotnických zařízení. Pomáháme klientům s vyřízením nejnutnějších záležitostí s úřady a pod. Ale na co jsme opravdu pyšní je to, že se nám daří motivovat je k nástupu do léčby. V průměru od nás každý týden ověřeně odcházejí do léčby dva klienti. 
 • Sportovní programy

  V souladu se zlatým pravidlem „kdo si hraje, nezlobí,“ využíváme v našich léčebných programech potenciálu sportu jako jedné z podstatných složek léčby závislostí. Naši klienti se pravidelně účastní fotbalového Homeless World Cup, kde reprezentují více než důstojně – v roce 2015 přivezli ze Skotska Mens‘ Quaich Cup. Pravidelně jezdí náročný cyklistický maraton pořádaný Českou spořitelnou a účastní se mezinárodní olympiády terapeutických komunit. Dosavadní úspěchy i vyhlídka na další jsou pro ně silnou motivací v léčbě. 85 % klientů, kteří jsou zapojeni do sportovního programu, léčbu absolvuje úspěšně. 

 • SANANIM Charity 

  Na podporu integrace osob po léčbě závislosti na návykových látkách máme několik programů podporovaného a chráněného zaměstnávání. Jejich cílem je návrat klientů na trh práce. Specificky se zaměřujeme na ty, kteří jsou na trhu práce vedle drogové minulosti znevýhodněni ještě dalšími faktory, jako je somatická či psychiatrická diagnóza, záznam v rejstříku trestů, minimální praxe, péče o dítě či nízké vzdělání. Pro tyto osoby je v rámci procesu reintegrace do společnosti nalezení prvního zaměstnání po léčbě klíčové.